VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01162920
Şehir : Muş / Varto
Semt-Mahalle : TEPE KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 04.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
Esas No: 2019/515- 2019/517- 2019/519 - 2019/521- 2019/523- 2019/525 - 2019/527- 2019/529 - 2019/535 - 2019/537 -2019/543 - 2020/19 - 2020/57 - 2020/59
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
VARTO
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyasında/dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; dosya numarası, maliki, bulunduğu yer, miktarı ve cinsi belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Muş Maliye Hazinesi vekili tarafından davalı/lar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış olduğu, bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırılarak, kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini ve işbu taşınmazların kurumları adına "Göl Alanı" olarak tapudan terkinine karar verilmesi 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin uyarınca talep ve dava edilmek ile; a-)Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
b-)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
c-) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı;
-Muş Maliye Hazinesi
d-)Bu davalarda husumetin (yukarıda c bendinden yazılı) davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği,
e-)Süresi içerisinde İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazın, kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,
f-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası Varto Şubesine yatırılacağı,
4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur.21/04/2020
Esas No : 2019/515
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Başaran Erözçelik, Cihat Yetişik, Emine Yıldız Erözçelik, Fikret Yetişik, Gürcan Noyan Erözçelik, Hayriye Kızıltan, Mustafa Seyhan Erözçelik, Semahat Güven ve Türkan Başık (Başok)
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Tepe köyü
Parsel : 14
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 46908,69 m2
Kamulaştırılacak Alan: 15657,50m2
Esas No : 2019/517
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Başaran Erözçelik, Cihat Yetişik, Emine Yıldız Erözçelik, Fikret Yetişik, Gürcan Noyan Erözçelik, Hayriye Kızıltan, Mustafa Seyhan Erözçelik, Semahat Güven ve Türkan Başık (Başok)
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Tepe köyü
Parsel : 17
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 23471,82 m2
Kamulaştırılacak Alan: 23471,82m2
Esas No : 2019/519
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Başaran Erözçelik, Cihat Yetişik, Emine Yıldız Erözçelik, Fikret Yetişik, Gürcan Noyan Erözçelik, Hayriye Kızıltan, Mustafa Seyhan Erözçelik, Semahat Güven ve Türkan Başık (Başok)
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Tepe köyü
Parsel : 56
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 416916,38 m2
Kamulaştırılacak Alan: 132102,01m2
Esas No : 2019/521
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Seyit Hüseyin Akdağ ve Mehmet Haci Akdağ
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Tepe köyü
Parsel : 175
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 5929,15 m2
Kamulaştırılacak Alan: 5929,15m2
Esas No : 2019/523
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Seyit Hüseyin Akdağ ve Mehmet Haci Akdağ
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Tepe köyü
Parsel : 323
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 16956,32 m2
Kamulaştırılacak Alan: 16956,32m2
Esas No : 2019/525
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Seyit Hüseyin Akdağ ve Mehmet Haci Akdağ
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Tepe köyü
Parsel : 394
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 35445,58 m2
Kamulaştırılacak Alan: 35445,58m2
Esas No : 2019/527
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Gönül Kara, Mehmet Arslan, Emel Arslan, Neziha Saruhan, Nazire Çakan, Servet Arslan, Sakine Timuçin ve Vural Vural
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Tepe köyü
Parsel : 589
Cinsi : Mera
Toplam Alanı : 2.206750,00 m2
Kamulaştırılacak Alan: 300,00m2
Esas No : 2019/529
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Başaran Erözçelik, Cihat Yetişik, Emine Yıldız Erözçelik, Fikret Yetişik, Gürcan Noyan Erözçelik, Hayriye Kızıltan, Mustafa Seyhan Erözçelik, Semahat Güven ve Türkan Başık (Başok)
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Tepe köyü
Parsel : 615
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 55245,76 m2
Kamulaştırılacak Alan: 55245,76m2
Esas No : 2019/531
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Bahri Tekin, İbrahim Tekin ve Halil Tekin
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Taşdibek köyü
Parsel : 169
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 194375,00 m2
Kamulaştırılacak Alan: 105027,05m2
Esas No : 2019/533
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Ali Yıldız, İlmihan Koçak, İzzettin Karadağ, Mehmet Karadağ ve Nurettin Karadağ
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Bağiçi köyü
Parsel : 17
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 3853,52 m2
Kamulaştırılacak Alan: 3853,52m2
Esas No : 2019/535
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Ali Yıldız, İlmihan Koçak, İzzettin Karadağ, Mehmet Karadağ ve Nurettin Karadağ
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Bağiçi köyü
Parsel : 190
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 3251,10 m2
Kamulaştırılacak Alan: 3251,10m2
Esas No : 2019/537
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Ali Yıldız, İlmihan Koçak, İzzettin Karadağ, Mehmet Karadağ ve Nurettin Karadağ
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Bağiçi köyü
Parsel : 307
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 8384,85 m2
Kamulaştırılacak Alan: 8384,85m2
Esas No : 2019/539
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Ali Yıldız, İlmihan Koçak, İzzettin Karadağ, Mehmet Karadağ ve Nurettin Karadağ
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Bağiçi köyü
Parsel : 429
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 6559,30 m2
Kamulaştırılacak Alan: 6559,30m2
Esas No : 2019/541
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Cengiz Dursun
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Kayalıdere köyü
Parsel : 456 (115)
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 6369,98 m2
Kamulaştırılacak Alan: 6369,98m2
Esas No : 2019/543
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Cengiz Dursun
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Kayalıdere köyü
Parsel : 157
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 4500,00 m2
Kamulaştırılacak Alan: 4500,00 m2
Esas No : 2019/545
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Cengiz Dursun
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Kayalıdere köyü
Parsel : 323
Cinsi : Arsa
Toplam Alanı : 1310,00 m2
Kamulaştırılacak Alan: 1310,00 m2
Esas No : 2019/547
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Saim Demirhan, Yalçın Yüksel, Mazlum Yüksel, Ruken Yüksel, Sevim Aslan
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Sanlıca köyü
Parsel : 99
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 15500,00 m2
Kamulaştırılacak Alan: 15500,00m2
Esas No : 2019/549
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Güvercin Aykut, Mazlum Yüksel, Nedim Deniz, Ruken Balcı, Saim Demirhan, Salih Deniz, Sevim Aslan ve Yalçın Yüksel
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Sanlıca köyü
Parsel : 341 (128)
Cinsi : Göl Alanı
Toplam Alanı : 2382,20 m2
Kamulaştırılacak Alan: 2382,20m2
Esas No : 2019/551
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Güvercin Aykut, Mazlum Yüksel, Nedim Deniz, Ruken Balcı, Saim Demirhan, Salih Deniz, Sevim Aslan ve Yalçın Yüksel
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Sanlıca köyü
Parsel : 344 (133)
Cinsi : Göl Alanı
Toplam Alanı : 17047,93 m2
Kamulaştırılacak Alan: 17047,93 m2
Esas No : 2019/553
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Saim Demirhan, Yalçın Yüksel, Mazlum Yüksel, Ruken Yüksel, Sevim Aslan, Nedim Deniz ve Salih Deniz
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Sanlıca köyü
Parsel : 138
Cinsi : Çayır
Toplam Alanı : 400,00 m2
Kamulaştırılacak Alan: 400,00m2
Esas No : 2019/555
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Tuba Akdemir ve Yeşim Aslan (Ayazlı)
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Sanlıca köyü
Parsel : 367 (207)
Cinsi : Göl Alanı
Toplam Alanı : 659,95 m2
Kamulaştırılacak Alan: 659,95m2
Esas No : 2019/557
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Tuba Akdemir ve Yeşim Aslan (Ayazlı)
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Sanlıca köyü
Parsel : 233
Cinsi : Kargir Ev ve Tarla
Toplam Alanı : 5435,16 m2
Kamulaştırılacak Alan: 5435,16m2
Esas No : 2019/559
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Saim Demirhan, Yalçın Yüksel, Mazlum Yüksel, Ruken Yüksel, Sevim Aslan.
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Sanlıca köyü
Parsel : 248
Cinsi : Arsa
Toplam Alanı : 138,82 m2
Kamulaştırılacak Alan: 138,82 m2
Esas No : 2019/561
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Necati Yüksel
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Sanlıca köyü
Parsel : 256
Cinsi : Arsa
Toplam Alanı : 324,45 m2
Kamulaştırılacak Alan: 324,45 m2
Esas No : 2019/563
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Enver Akhan
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Değerli köyü
Parsel : 115
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 17727,49 m2
Kamulaştırılacak Alan: 11466,72m2
Esas No : 2020/19
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Abdulcebbar Aslan, Bahar Artun, Cüneyt Artun, Fevzi Artun, Gevi Levent, Gülistan İlbasan, Kerem Erdoğmuş, Maruf Artun, Menderes Artun, Niyazi Artun, Sabri Erdoğmuş
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Değerli köyü
Parsel : 555
Cinsi : Yol
Toplam Alanı : 1603,70 m2
Kamulaştırılacak Alan: 1603,70m2
Esas No : 2020/57
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Mesut Özer
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Kayalıdere köyü
Parsel : 189
Cinsi : Tarla
Toplam Alanı : 2943,87 m2
Kamulaştırılacak Alan: 2943,87 m2
Esas No : 2020/59
Davacı : Muş Maliye Hazinesi
Davalılar : Bayram Bozkurt, Tevrat Demir, Miyase Bozkurt, Güldane Sayar, Kadir Bozkurt, Yaşar Bozkurt, Hayriye (Gönül) Koçar, Lokman Koçar, Ayhan Koçar, Gülhan Koçar (Değirmen), Oktay Koçar, Turgut Koçar
Köyü : Muş ili Varto ilçesi Tepe köyü
Parsel : 212
Cinsi : Çayır
Toplam Alanı : 2000,00 m2
Kamulaştırılacak Alan: 2000,00 m2

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR