KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/674 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/674 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Mülkiyeti davalı Beratiye Karaca, Cemal Karaköse, Hasibe Karaköse, Reyhan Karaköse, Namidar Karaköse, Ahmet Karaköse, Emel Erdem, Asiye Ateş, Fatma Erdem, Hasibe Erdem, Süleyman Erdem, Ahmet Erdem, Mehmet Karaköse'ye ait olan dava konusu Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Amarat/Fatih Mevkii, 106 ada 242 parsel sayılı 16753,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4,84 m² lik mülkiyet ve 58,00m² lik irtifak alanının davacı TEİAŞ tarafından Kamulaştırma Kanunu 11 ve 12. maddeleri uyarınca kıymet takdiri yapılmış, aynı kanunun 10. maddesi uyarınca malikler ile uzlaşılamamıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2019/674 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
Dava tensip tutanağı, dava dilekçesi ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalı tarafın kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Halkbankası Kayseri Yenisanayi Şubesine yatırılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR