BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091487
Şehir : Şanlıurfa / Birecik
Semt-Mahalle : ILGAR MAH. / BİRECİK
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/214 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BİRECİK 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN


ESAS NO : 2019/214


KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi vekili tarafından açılmış olan kamulaştırma bedel tespiti davasında; Aşağıda yazılı taşınmazların Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine göre Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi lehine kamulaştırıldığından ilgili taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline karar verilmesi davası açılmıştır.
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, ILGAR Mah., 0 ada, 90 nolu parsel, Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, ILGAR Mah., 0 ada, 100 nolu parsel, Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, ILGAR Mah., 0 ada, 103 nolu parsel olarak kayıtlı olduğu,
b) Taşınmazın maliklerinin HASIMSIZ olduğu,
c) Kamulaştırmayı yapan idarenin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ olduğu,
D) Bu tensip zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
e) Açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ 'ne yöneltileceği,
f) 30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Birecik Şubesine yatırılacağı,
h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, dava konusu taşınmaza emsal teşkil edecek taşınmaz satışları, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 10. maddesi uyarınca duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR