BURDUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

BURDUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01085911
Şehir : Burdur
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 18.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
Dosya Numarası
:
2019/500 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri, hissedar ve ilgililer

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURDUR
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2019/500 Esas 25/10/2019

Davacı , TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ileDavalı , VESİLE TONKAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Burdur İli Merkez ilçesi Yeni Mahalle 710 ada 91 parselde kain 20 Blok 3 numaralıbağımsız bölüm Vesile Tonkaz adına kayıtlı olup, 2942 SY. Kanun gereğince kamulaştırma kararı verilen taşınmazla ilgili olarak mahkemece yapılan tebligat gününden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı davalının düzeltim davası açması (kamulaştırma kanununun 14.maddesi), açılacak olan davada husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi, 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşerek mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C.Vakıflar Bankası Burdur Şubesine yatırılacağı, konuyave taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunarak karar verileceği kamulaştırma kanununun 10.maddesi gereğinceİLAN olunur.

*Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR