ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/184-185-186-187 Esas
Tebligat Konusu
:
Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Kalealtı köyü 135,114,125,155 numaralı parseller
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ELBİSTAN3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI


Sayı : 2019/184-185-186-187 Esas


İli, ilçesi, mevkisi, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU'NA yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup tarafların anlaşmış olduğu bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edilecektir.

Kamulaştırma bedeli malikler adına T.C Vakıfbank Elbistan Şubesi'ne yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Hak sahibinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmediği takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

Dosya Esas No:

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Malikin Adı Soyadı

Kamulaştırılan Alan

2019/184

K.Maraş

Elbistan

Kalealtı

-

155

İbrahim Kahya

1927,73m²
6,51m²

2019/185

K.Maraş

Elbistan

Kalealtı

-

125

Necati Karaduman
Kenan Karaduman
Meyse Elma
Metin Karaduman
Muştak Karaduman
Mehmet Hanifi Karaduman
Mehmet Karaduman
Cuma Karaduman

625,07m²
8,87m²

2019/186

K.Maraş

Elbistan

Kalealtı

-

135

Mehmet Karaduman
Mehmet Hanifi Karaduman
Metin Karaduman
Meyse Elma
Muştak Karaduman
Necati Karaduman

576,59m²

2019/187

K.Maraş

Elbistan

Kalealtı

-

114

Cuma Karaduman
Gülten Çam
Mehmet Karaduman
Mehmet Hanifi Karaduman
Metin Karaduman
Meyse Elma
Muştak Karaduman
Necati Karaduman

3861,29m²
20,25m²

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR