MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/359 Esas
Tebligat Konusu
:
Muğla ili, Merkez ilçesi, İkizce Köyü Ekizce Önü Mevkii, 327 parsel sayılı taşınmazın 593,87 m², 328 parsel sayılı taşınmazın 322,01 m², 366 parsel
Tebligat Muhatabı
:
Hak iddia edenler

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUĞLA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/359
KAMULAŞTIRMA İLANI
Muğla ili, Merkez ilçesi, İkizce Köyü Ekizce Önü Mevkii, 327 parsel sayılı taşınmazın 593,87 m², 328 parsel sayılı taşınmazın 322,01 m², 366 parsel sayılı taşınmazın 15,04 m²'lik kısmının KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' nün 17/04/2013 tarihli kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalı adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının yol olarak Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Muğla Ziraat Bankası Şubesi' ne yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 ün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR