TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Milli Eğitim Bakanlığı
Dosya Numarası
:
2019/739 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/739 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliğin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında otoyol yapılmak üzere kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası yada adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;Açılacak iş bu davalarda husumetin Milli Eğitim Bakanlığıne yöneltilmesi gerektiği,
Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 22/08/2019

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam.lacak Alan Malikler
2019/739 Manisa Turgutlu Özyurt 634 8 Tamamı Ahmet Türker
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR