ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048492
Şehir : Şanlıurfa / Haliliye
Semt-Mahalle : PAŞABAĞI MAH. / ŞAİRNABİ
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 08.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/225 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO :2018/225 Esas
(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

1-Davacı Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı vekili tarafından davalılar Ali Burak IŞIKYILDIZ, Fahime Şule IŞIKYILDIZ ve ŞIHMÜSLÜM KORKMAZ aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında Davacı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili Av Azmi ALDEMİR sunmuş olduğu dava dilekçesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi 933 ada 2 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiğini, davalılara uzlaşmaya çağrı mektubu tebliğ edildiğini, ancak uzlaşma komisyonuna gelmediklerini belirtmiş ve Mahkememizden taşınmaz ve üzerindeki muhdesatın kamulaştırma bedelinin tespitine, davalılar adına kayıtlı olan kaydın iptaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.
2-Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a-Mahkeme esas numarası, davalısı, tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii pafta, ada, parsel numarası vasfı, yüzölçümü;
Esas No :2018/225
Davalılar :1-Ali Burak IŞIKYILDIZ, 2-Fahime Şule IŞIKYILDIZ, 3-Şıhmüslüm KORKMAZ
Tapu Bilgileri : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi 933 ada 2 parsel sayılı 228,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz
b-Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
c-Ayrıca davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
d-Açılacak davalarda husumet (Yukarıda c bendinde yazılı) İdareye yönetilmelidir.
e-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
f-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (Şanlıurfa Vakıflar Bankası Merkez Şubesine) yatırılacaktır.
g-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
h-Yukarıda esas numarası yazılı davanın duruşmasına 03/10/2019 günü saat 11:00'dan itibaren Şanlıurfa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlanacaktır.
İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunmayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile değişik 10. Maddesinin 5'nci fıkrası uyarınca duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR