KARADENİZ EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

KARADENİZ EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046482
Şehir : Zonguldak / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 07.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Dosya Numarası
:
2013/212 Esas
Tebligat Muhatabı
:
MUSTAFA ERKAN ÇEKMEZ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KDZ.EREĞLİ
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2013/212 Esas
KARAR NO : 2019/116

DAHİLİ DAVALI: MUSTAFA ERKAN ÇEKMEZ Tarragona 43003 / İspanya KRALLIĞI
Davacı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI tarafından davalılar Güler ÖZER ve arkadaşları aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce dosyada belirtilen adresinize gerekçeli karar ekli davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunamadığınız ve mernis adresinizin tespit edilememesi sebebiyle tebligat yapılamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Zonguldak ili, Ereğli ilçesi, Süleymanlar Mahallesi, 5 ada 108 parselde kayıtlı taşınmazın fen bilirkişi Mustafa Aydın tarafından düzenlenen 17/04/2017 havale tarihli bilirkişi raporuna ekli krokide gösterilen 2.023,00 m²'lik alanın tamamının davalılar adına olan tapu kayıtlarının ayrı ayrı iptali ile; taşınmazın Hazine adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Zonguldak ili, Ereğli ilçesi, Süleymanlar Mahallesi, 5 ada 108 parsel sayılı taşınmazın teknik bilirkişiler tarafından düzenlenen 08/11/2018 havale tarihli bilirkişi ek raporunda gösterildiği üzere toplam kamulaştırma bedelinin 145.656,00 TL olarak TESPİTİNE, tespit edilen bu bedele 19/04/2014 tarihinden karar tarihi olan 15/05/2019 tarihine kadar yasal faiz UYGULANMASINA, Kamulaştırma Kanunu'nun 10/8. maddesine göre mahkememizce takdir edilen kamulaştırma bedelinin idarenin teklif ettiği bedelden fazla olmasından dolayı idarenin teklif ettiği 37.023,68 TL kamulaştırma bedelinin davalıların tapudaki ve miras hisseleri oranında özellikle hesap bilirkişisi İsmail Küçük tarafından dosyaya sunulan 02/04/2019 havale tarihli hisse bilirkişi raporu doğrultusunda nakit ve peşin olarak hak sahibi olarak davalılara ÖDENMESİNE, bakiye 108.632,32 TL kamulaştırma bedelinin ise kararı kesinleşmesine kadar 3 'er aylık vadeli hesapta nemalandırılmasına, karar kesinleştiğinde bakiye kamulaştırma bedelinin hesap bilirkişisi tarafından dosyaya sunulan 02/04/2019 havale tarihli hisse bilirkişi raporu doğrultusunda hak sahibi olan davalılara ÖDENMESİNE karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR