ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: TEİAŞ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2019/74 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Taciddin Güneş, İbrahim Alkan

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/74 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi,
MEVKİİ : Şahpaz
PARSEL NO : 667 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : Taciddin Güneş, İbrahim Alkan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Şahpaz mah. 667 parsel sayılı taşınmazın 3745,84m² lik kısmında irtifak hakkı, 342,26 m2'lik kısmında pilon yeri tesisi için TEİAŞ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ'a yöneltilmesi,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı TEİAŞ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Vakıfbank Çorlu şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunuraştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/74 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/07/2019
Hakim 211497

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR