ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2019/106 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri, hissedar ve ilgililer

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/106 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili Çorlu ilçesi
MEVKİİ : Şahpaz Köyü
PARSEL NO : 1195
MALİKİN ADI VE SOYADI :1-ABDİL ŞAHİNLER
2-HAMİYET EREN
3-HÜRİYET ÇAĞLI
4-İBRAHİM ŞAHİNLER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Şahpaz Köyü 1195 parsel sayılı taşınmazpın kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri yukarıda belirtilen taşınmaz TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi ,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet hakkı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıflar Bankası Çorlu şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/49 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/08/2019
Hakim109820
e-imzalıdır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR