BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961897
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: DSİ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/366 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Ferit BAŞARAN

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2018/366 Esas
DAVALI : FERİT BAŞARAN - 4*****8 T.C. Kimlik Nolu,
Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından davalı Ferit BAŞARAN aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;
Tüm arama ve araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Ferit BAŞARAN'a dava dilekçesinin tebliği yapılamamıştır. Bu sebeple dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından davalı aleyhine, Batman İli Beşiri ilçesi Kaşüstü Köyü 195 parsel sayılı taşınmazın 50.000,00 metrekarelik taşınmaz için Ilısu Barajı ve HES Rezervuar (Göl) sahası inşaatı için müvekkil idarece kamulaştırma kararı alındığını, 2942 sayılı Kanunun 4650 sayılı Yasa ile değişik 8. maddesi öncelikle pazarlıkla satın alma usulü denendiğini, davalı ile uzlaşma sağlanamadığını, taşınmazın değerinin 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10. maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile gayrimenkulun müvekkili adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli Kamulaştırma davası açmış olup davalı Ferit BAŞARAN'ın karara 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, aksi halde bedele dair kararın kesinleşerek taşınmazın davacı idare adına tescil edileceği ve bedelin Batman Vakıf Bankasına adına yatırılacağı, tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren üç hafta içinde mahkememize yapması gerektiği, aksi halde yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği, ayrıca teknik bilirkişi raporunda kamulaştırma bedelinin 15.669,64TL olarak tespit edildiği, bilirkişi raporuna da ilan tarihinden itibaren üç hafta içinde mahkememize yapabileceği aksi taktirde bu haktan vazgeçmiş sayılacağı dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR