UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944261
Şehir : Uşak / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 10.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TCDD
Dosya Numarası
:
2018/103 Esas
Tebligat Muhatabı
:
ATİKE ALKAN, AYŞEGÜL POYRAZ, BİLAL ALKAN, BİRSEL ALTAŞ, CENGİZ ALKAN, EBRU UYSAL, ESRA ALKAN, HASAN ALİ KORUK, HASİBE KORUK, HATİCE ÇELİK, KADRİYE ALKAN, LALE ALKAN, MEHMET ALKAN, MEHMET ALKAN, MUSA KORUK, MUSTAFA ALKAN, NEŞE AKUM, SAADET ÖZTÜRK, SÜLEYMAN ALKAN, ÜMMÜ ÖREN, VİLDAN ALKAN

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/103 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TCDD ile Davalılar ATİKE ALKAN, AYŞEGÜL POYRAZ, BİLAL ALKAN, BİRSEL ALTAŞ, CENGİZ ALKAN, EBRU UYSAL, ESRA ALKAN, HASAN ALİ KORUK, HASİBE KORUK, HATİCE ÇELİK, KADRİYE ALKAN, LALE ALKAN, MEHMET ALKAN, MEHMET ALKAN, MUSA KORUK, MUSTAFA ALKAN, NEŞE AKUM, SAADET ÖZTÜRK, SÜLEYMAN ALKAN, ÜMMÜ ÖREN, VİLDAN ALKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinin kapsamında yer alan ve yeni demiryolu güzergahına isabet eden Uşak ili, Ulubey ilçesi, Bekdemir köyü 1362 parsel (ifrazdan önce 470 parsel) sayılı taşınmazın 1.613,22 m2'lik bölümünün ve varsa üzerlerindeki muhdesatların kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin 2018/103 Esas sırasında dava açılmıştır.
a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,
c-Açılacak davada husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Ulubey/Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 06/02/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR