GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874979
Şehir : İstanbul / Sultangazi
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Dosya Numarası
:
2018/247 Esas
Tebligat Konusu
:
Istanbul ili, Sultangazi ilçesi, 50. Yıl mahallesi, 2408 Ada, 2 Parsel sayılı 106,00m² alanlı taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
MUSTAFA İÇEL

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANIDIR


21/06/2017 tasdik tarihli, 1/5000- 1/1000 ölçekli, Revizyon Nazım İmar Planı ve Uygulamaİmar Planında yol sahasında kalan taşınmazlar ile ilgili olarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının, 4650 sayılı yasa ile değişik10. maddesine göre kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle, İstanbul Büyşükşehir Belediye Başkanlığınca 13/09/2017 tarihli 3124-2952 sayılı Encümen Kararı ile kamulaştırma kararı alınmış olup, kamulaştırma kararını alan idare(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI) tarafından, kamulaştırma kararı alınan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve davacı idare adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi istemiyle mahkememize dava açılmış olup,
Aşağıda, Tapu kayıt bilgileri ayrıntılı olarak belirtilen taşınmaz malların(parsellerin) maliklerinin ve davalıların; 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca,Mahkememizce yapılacak meşruhatlı tebligat tarihinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere Mahkememizce gazeteile yaplacak ilan tarihinden itibaren 30 günlük sürede ;
a) 2942 sayılı Yasanın 14/1 maddesi uyarınca, kamulaştırma işlemine karşıİdari yargıda iptal, maddi hatalara karşı ise Adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri,
b) Açılacak davalarda husumetin, (İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI)'nayöneltilmesinin gerektiği,
c) 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleritakdirde, mahkememizce tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın(parselin) kamulaştırmayı yapan idare(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI) adına tapuya tescil edileceği,
d) Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin, hak sahipleri adına VAKIFBANK Bankası VALİDESULTAN Şubesine yatırılacağı,
e) Konuya ve taşınmaz malın(parselin) değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin meşruhatlı davetiye veya gazete ile ilanen tebliğtarihinden itibaren 10 (on) gün içinde, aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre, Mahkememize yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği,
f) Aşağıda dosya esas numarası belirtilendavalarınön inceleme veduruşma tarihlerinin, meşruhatlıdavetiyelerle veya gazete ile yapılacak ilanen tebliğ yoluyla maliklere ve davalılara bildirileceği, 4650sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
A-Davanın Esas No.su : 2018/247
B-Davalı/Davalılar :1-MUSTAFA İÇEL-T.C. NO:569****164
C-Kamulaştırma Yapan İdare(Davacı): (İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI)
D-Dava Konusu Yer : Istanbul ili, Sultangazi ilçesi, 50. Yıl mahallesi, 2408 Ada, 2 Parsel sayılı 106,00m² alanlı taşınmaz

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR