TARSUS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

TARSUS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00851822
Şehir : Mersin / Tarsus
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 15.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TARSUS YENİ DOĞUŞ 15.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2018/142-2018/144
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARSUS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar kamulaştırıldığından; ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabileceğiniz, açacağınız davalarda husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden bu parsellerde aşağıda m²si yazılı kısmı davacı adına tapuya tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin taraflar adına bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmazların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ilan olunur. 10.08.2018

Dosya no İli İlçesi Köyü/Mah. Ada/Parsel Yüzölçümü (m2) Kamulaştırılan alan (m2)
2018/142 Esas Mersin Tarsus Kızılçukur 1-1494 Parsel
2-1496 Parsel
1-1496 parsel (1.775,23)
2-1496 parsel (2.488,73)
1-1496 parsel (1.775,23)
2-1496 parsel (2.488,73)

DAVALILAR: ALİ GÖK2- ERDAL GÖK3- ERTUÇ GÖK4- HİLAL ŞATAF5- KENAN GÖK6- KERİM GÖK7- ÖZCAN ASLAN8- SİBEL ŞAHİN9- ŞADİYE BAYIR10- ŞÜKRÜ ŞAHİN11- TESLİME KOŞAR12- TURGAY GÖK 13- UĞUR ŞAHİN

Dosya no İli İlçesi Köyü/Mah. Ada/Parsel Yüzölçümü (m2) Kamulaştırılan alan (m2)
2018/144 Esas Mersin Tarsus Kızılçukur 940 Parsel 6.000,00 6.000,00

DAVALILAR : NEVZAT TURAN

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR