REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00850842
Şehir : Hatay / Reyhanlı
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 10.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GİZEM 10.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/437 Esas
Tebligat Konusu
:
Hatay İli, Reyhanlı ilçesi BUHURLU köyü mevkiinde kain 1 ve 8 parsel taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
NEŞET ÇIRAY

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/437 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : REYHANLI
MEVKİİ : BUHURLU
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO : 1 ve 8
VASFI : SUSUZ TARLA ve KERPİÇTEN ÜÇ VE BERDİDEN YİRMİ EVİ MÜŞTEMİL SUSUZ TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.736,515 M2 ve 680.951,96 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : NEŞET ÇIRAY VD.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Hatay İli, Reyhanlı ilçesi BUHURLU köyü mevkiinde kain 1 ve 8 parsel taşınmazın "Enerji İletim Hattı Projesi" nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ve 10. Maddesi gereğince TEİAŞ adına tescili.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2017/437 Esas sayısında dava açılmıştır.
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. kişilerin kamulaştırılmanın iptali için idari Yargı’da veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli Yargı’da iş bu ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde dava açabileceklerine,açacakları davada; husumetin kamulaştırmayı yapan idare TEİAŞ aleyhine dava açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Reyhanlı Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/08/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR