RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826275
Şehir : Rize
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 22.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2018/305-306 Esas
Tebligat Konusu
:
Rize İli, merkezİlçesi selimiye mh. Şose üstü mevkiiçay bahçesi vasıflı - Rize İli, merkezİlçesi selimiye mh. Şose üstü mevkii çalılık vasıflı
Tebligat Muhatabı
:
Nebiye Terzi
Duruşma Tarihi
:
14.10.2018 10:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/305 (İLAN METNİ)Davacı ,TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında verilen ara kararı gereğince;
Mahkememize açılan iş bu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu,aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapanidarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği ,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülensüre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Rize Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
5-Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 04/10/2018 gününe bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihe esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik10. Maddesi4. fıkrası gereğince ilan olunur.14/06/2018

Dosya no İl-İlçe-Köy. Ada Parsel No Taraflar
2018/305 Rize İli, merkezİlçesi selimiye mh. Şose üstü mevkiiçay bahçesi vasıflı 604 Parsel Nebiye TERZİ
2018/306 Rize İli, merkezİlçesi selimiye mh. Şose üstü mevkii çalılık vasıflı 616 Parsel Alaylı TERZİ ,ALİ TERZİ Ve Ark.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR