ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00771212
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 20.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DÜNYA 19.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2018/56 Esas
Tebligat Muhatabı
:
RIZA YALÇIN, MÜRÜVET SAÇAR, İLHAN KURTBAY, NEBAHAT ÖZDİL, MELAHAT SÖNMEZ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/56 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , İSKİ ileDavalılar Rıza Yalçın, Mürüvet Saçar, İlhan Kurtbay, Nebahat Özdil, Melahat Sönmezarasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/56 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/11/2010 İski GenelMüdürlüğü tarafından İstanbul ili Çatalca ilçesi, İzzettin Mahallesi 194 ada 5 parsel, 129 ada 122, 127, 128, 130, 132, 361 ve 365 parsel sayılıtaşınmazların tamamının kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1- Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz ölçümü vasfı:İstanbul ili Çatalca ilçesi, İzzettin Mahallesi 194 ada 5 parsel, 129 ada 122, 127, 128, 130, 132, 361 ve 365 parsel tarla vasıflı taşınmaz,

2- Taşınmaz maliki (davalı) RIZA YALÇIN
Taşınmaz maliki (davalı) MÜRÜVET SAÇAR
Taşınmaz maliki (davalı) İLHAN KURTBAY
Taşınmaz maliki (davalı) NEBAHAT ÖZDİL
Taşınmaz maliki (davalı) MELAHAT SÖNMEZ

3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltimdavası açabilirler,

5- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayladeğişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.

7- Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK ÇATALCA ŞUBESİ 'ne yatırılacaktır.

8- Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisindemahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir,

Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.15/03/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR