PINARBAŞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

PINARBAŞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00735436
Şehir : Kayseri / Pınarbaşı
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 13.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2014/63 Esas
Tebligat Konusu
:
Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Saçlı Köyünde bulunan tapudaK36D13C2B pafta, 101 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Hamu Canpolat mirasçılarına ait taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
Hamu CANPOLAT ve mirasçıları

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
PINARBAŞI(KAYSERİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2014/63 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, Saçlı Mahallesi
MEVKİİ : Köyönü
PAFTA NO : K36D13C2B
ADA NO : 101
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 6.976,26
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hamu CANPOLAT mirasçıları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : 1-Maliye Hazinesi 2-Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi Saçlı Köyünde bulunan tapudaK36D13C2B pafta, 101 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Hamu Canpolat mirasçılarına ait taşınmazın 6.976,32 m2 lik kısmı üzerinde, 7269 sayılı Afet Kanunun gereğince muhtemel kaya düşmesi afeti nedeniyle hak sahibi kabul edilen 5 afetzede aileye konut ve kamu tesisi yapılmak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının 02/03/2012 tarih ve 2515 sayılı Olur'u ile kamulaştırılma kararı alınmıştır.
1-Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2014/63 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2-Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 22/02/2018 günü saat 11:58 'de Pınarbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
3-Davalıların duruşma günü mahkememizde hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri, delillerini ibraz etmeleri, duruşmaya gelmedikleri veya mazeret bildirmedikleri takdirde işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere iki hafta içinde cevap vermeleri, cevap vermedikleri takdirde HMK 'nun 147. maddesi uyarınca yargılamanın yokluklarında yapılacağı ve hüküm kurulacağı dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olacağı hususu,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR