KAYSERİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
EPDK
Dosya Numarası
:
2017/487 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Fatma Doğan, Hüseyin Doğan, Süleyman Doğan, Keziban Aras, Hanife Bayram, İbrahim Doğan, Ayşe Turgut

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KAYSERİ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2017/487 Esas

Davacı, EPDK tarafından davalılar Fatma Doğan, Hüseyin Doğan, Süleyman Doğan, Keziban Aras, Hanife Bayram, İbrahim Doğan, Ayşe Turgut aleyhine Mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili ile mülkiyet hakkının EPDK adına tescili (Kocasinan ilçesi Mollahacı mahallesi 1084,43 m2lik yüzölçümlü 8004 ada 5 Parsel nolu taşınmazın ) davasından dolayı davalılara dava dilekçesi ve eklerininilanen tebligatına karar verilmiş olup; Kamulaştırma yapan idarenin EPDK olduğu, Kamulaştırma Kanunun 4650 S.Y ile değ. 14.maddesi gereğince bu tebliğatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davasıya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalada husumetin davacı aleyhine yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları açmaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın adına tescil edileceği hak sahiplerinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, mahkemece tespit olunacak kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına TC. Halkbank Kayseri Yeni Sanayi Şubesine yatırılacağı gerektiği ilan olunur. karar verilmiştir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR