BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00730368
Şehir : Bingöl / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 04.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/377-378-379 Esas
Tebligat Konusu
:
BİNGÖL MERKEZ SUVARAN KÖYÜ
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri, hissedar ve ilgililer

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
BİNGÖL
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2017/377-378-379 Esas
İLAN


Maliye Hazinesi tarafından Kamulaştırması istenen Dava konusu Bingöl Merkez Suvaran köyü aşağıda ada parsel nosu ve malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Maliye Hazinesi tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Maliye Hazinesine yöneltilmesi,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/ mülkiyeti Maliye Hazinesi adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Ziraat Bankası Bingöl Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.
BULUNDUĞU YER : BİNGÖL MERKEZ SUVARAN KÖYÜ
DOSYA NO : ADA: PARSEL:MALİKLER: M2
2017/377 Esas 162 ada23 parsel Ayhan Cirit, Bedriye Cirit 3.861,61m2
Beyhan Yıldırım, Fehmi Cirit
Ferhat Cirit,Hayriye Çakmakçı
Nesime Akan, Sedat Cirit
Seyhan Uğur,Zeki Cirit
Zöhra Kılıç
2017/378 Esas 163 ada 7 parsel Kerim Ünal, Ahmet Ünal 7.502,99m2
Osman Ünal, Sadet Kaya
Emine Çelik, Sakine Arslan
2017/379 Esas 142 Ada6 parsel Ayhan Cirit, Bedriye Cirit 993,78m2
Beyhan Yıldırım, Fehmi Cirit
Ferhat Cirit,Hayriye Çakmakçı
Nesime Akan, Sedat Cirit
Seyhan Uğur,Zeki Cirit Zöhra Kılıç
Kamulaştırmayı Yapan İdare :Maliye Hazinesi
Açılacak Davada Husumetin
Yöneltileceği İdare : Maliye Hazinesi Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Ziraat Bankası Bingöl Şubesi

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR