KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699225
Şehir : Adana / Kozan
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 13.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/1548 Esas
Tebligat Konusu
:
Kozan ilçesi Çukurören Köyünde kain 9 parsel sayılı taşınmazın 360,79.m²' lik kısmının mülkiyet hakkı tesisi
Tebligat Muhatabı
:
BERRİN EDOĞAN, FATMA ERDOĞAN, İLHAMİ ERDOĞAN, NİGAR ERDOĞAN, ÖMER ADİL ERDOĞAN, ZELİHA ERDOĞAN
Duruşma Tarihi
:
06.04.2018 09:35

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/1548 Esas


DAVALILAR : 1- BERRİN EDOĞAN Çukurören Köyü Kozan/ ADANA
2- FATMA ERDOĞAN ÇukurörenKöyü Kozan/ ADANA
3- İLHAMİ ERDOĞAN Çukurören Mahallesi Kozan/ ADANA
4- NİGAR ERDOĞAN Çukurören Köyü Kozan/ ADANA
5- ÖMER ADİL ERDOĞAN Çukurören Köyü Kozan/ ADANA
6- ZELİHA ERDOĞAN Çukurören Köyü Kozan/ ADANA
Davacı TEİAŞ tarafından hissedarı bulunduğunuz Kozan ilçesi Çukurören Köyünde kain 9 parsel sayılı taşınmazın 360,79.m²' lik kısmının mülkiyet hakkı tesisi, 5.643,42 irtifak hakkı tesisi istemi ile aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınızdan dolayı tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dosya kapsamında yapılan keşif sonucu kamulaştırma bilirkişi kurulundan alınan 25.11.2016 havale tarihli raporlarda, kamulaştırılması istenen kısımların kamulaştırma bedelinin 19.858,01.TL olarak belirlenmiştir.
Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu;
Ayrıca durusma tarihi olan 06/04/2018 günü saat 09:35' te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR