ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: TEİAŞ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2017/269 Esas
Tebligat Konusu
:
Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Üçoluk Mahallesi, 239 ada 31 Parsel sayılı taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
FİKRİ ATALAY, KAMİLE ATALAY, MUSTAFA ATALAY

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/269 Esas



Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar FİKRİ ATALAY, KAMİLE ATALAY, MUSTAFA ATALAY aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca ilan yapılmasına karar verilmiş olduğundan verilen karar gereğince:
Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Üçoluk Mahallesi, 239 ada 31 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasına karar verilen 2.208,30 M²'sinin davalılara ait daimi irtifak hakkınındavacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veadli yargıda maddi hatalar karşı düzeltim davasıaçabilecekleri, açılacak davalarda husumeti TEİAŞ Genel Müdürlüğü yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmen durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Adliye şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak Mahkememize bildirilmesi gerektiği, 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10.Maddesihükmü ve Tebligat yasasının 28.Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.11/09/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR