ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00644896
Şehir : Antalya / Aksu
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 03.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/216 Esas
Tebligat Konusu
:
Antalya İli, Aksu İlçesi, Boztepe Mahallesi, Kiremitli mevkii, bulunan ve davalının malik göründüğü 854 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri, hissedar ve ilgililer

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/216 Esas


Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar ADNAN ÖZER GÖKTAN-********** aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında:
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. Ile değişik 10. Maddesi hükmünce tensiben verilen karar gereğince davacı İdare tarafından Antalya İli, Aksu İlçesi, Boztepe Mahallesi, Kiremitli mevkii, bulunan ve davalının malik göründüğü 854 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için dava açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 SK. Gereğince saptanması müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. Ile değişik 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/07/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR