EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve taşınmazın idare adına tescili) dava tebliği

EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2019/165 Esas
Tebligat Konusu
:
Ereğli ilçesi Talatpaşa Mah. 426 ada 15 (Yeni 21 nolu parsel) parselde kayıtlı taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EREĞLİ(KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/165 Esas

Davacı TCDD tarafından davalı Mahmut Baydar mirasçılarına açılan Kamulaştırma davasında; davalıya ait Ereğli ilçesi Talatpaşa Mah. 426 ada 15 (Yeni 21 nolu parsel) parselde kayıtlı taşınmazın 31/10/2016 tarih 2016/9438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kamulaştırıldığı, Kıymet Takdir Komisyonunun raporu doğrultusunda 2942 sayılı yasanın 11 ve 12. md. uyarınca toplam 27.805,00 TL kıymet takdiri yapıldığı, taşınmazın pazarlıkla anlaşılması mümkün olmadığından kamulaştırma bedelinin tespitine ve bu bedelin ödenmesi karşılığında söz konusu taşınmazın TCDD adına tesciline karar verilmesi talep olduğundan,
Kamulaştırma kararına karşı 2942 S.K'nun 14. mad. hükmü gereğince ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi amacıyla dava açabileceğiniz, açabileceğiniz davalarda husumeti TCDD yöneltmeniz gerektiği,
2942 S.K. nun 14.md gereğince öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde yapılan kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın tesciline karar verileceği,
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Ereğli(Konya) şubesine yatırılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR