EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası tebliği

EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEDAŞ
Dosya Numarası
:
2020/125 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Arif Kökbudak

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2020/125 Esas

Davacı TEDAŞ tarafından davalı Arif KÖKBUDAK'a açılan 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince açılan Kamulaştırma davasında; davalıya ait Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 138 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazın 26/10/2017 tarih 7394-4 sayılı kararıyla kamulaştırıldığı, Kıymet Takdir Komisyonunun raporu doğrultusunda toplam 7.246,00 TL kıymet takdiri yapıldığı, taşınmazın pazarlıkla anlaşılması mümkün olmadığından 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitine ve bu bedelin ödenmesi karşılığında söz konusu taşınmazların TEDAŞ adına tesciline karar verilmesi talep olduğundan, Kamulaştırma kararına karşı 2942 Sayılı Kanunun 14. maddesi hükmü gereğince ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde İdari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi amacıyla dava açabileceğiniz, açabileceğiniz davalarda husumeti TEDAŞ'a yöneltmeniz gerektiği, 2942 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde yapılan kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın tesciline karar verileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Ereğli şubesine yatırılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR