MURADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ VAN

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası tebliği

MURADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ VAN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131159
Şehir : Van / Muradiye
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BOTAŞ
Dosya Numarası
:
2019/276 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Bedrettin Şenok

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MURADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/276 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş tarafından davalılar Bedrettin Şenok ve diğer tapu malikleri aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti davasında verilen tensip ara kararı gereğince; Van İli Muradiye İlçesi Alkasnak Mahallesinde kain 53 parsel sayılı taşınmazın 348,74 m²'lik kısmının geçici irtifak hakkı ile 809,54 m²'lik kısmının ve Van İli Muradiye İlçesi Alkasnak Mahallesinde kain 186 parsel sayılı taşınmazın 46,77 m²'lik kısmının geçici irtifak hakkı ile 93,47 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş tarafından kamulaştırılmasına ihtiyaç duyulmuş, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 4650 sayılı yasa ile değişik 27. Maddesi uyarınca Muradiye Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/154 Esas sayılı dosyasında düzenlenen bilirkişi raporları doğrultusunda verilen Acele El Koymaya ilişkin kararı ile dava konusu taşınmaz için toplam 3289,28 TL bedel takdir edilmiş, bu bedel üzerinden bahse konu taşınmazın rıza-i ferağ ile alınması için taşınmaz maliklerinin belirlenen bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadıkları ve tapuda ferağ vermedikleri, bu nedenler ile mahkememize 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin ödenmesi karşısında Van İli Muradiye İlçesi Alkasnak Mahallesinde kain 53 parsel sayılı taşınmazın 348,74 m²'lik kısmının geçici irtifak hakkı ile 809,54 m²'lik kısmının ve Van İli Muradiye İlçesi Alkasnak Mahallesinde kain 186 parsel sayılı taşınmazın 46,77 m²'lik kısmının geçici irtifak hakkı ile 93,47 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş adına tapuya tescili talep olunduğu hususu kamulaştırılma kanununun 10/4 maddesi gereğince tüm ilgililere ilanen tebliği ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR