SALİHLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası tebliği

SALİHLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2019/409 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Nuriye Sönmez, Safiye Yıldırım, Fadime Özdemir, Hediye Uyar

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SALİHLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/409 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Manisa ili Köprübaşı ilçesi
MEVKİİ : Kaklık mevkii Yenice Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 0
PARSEL NO : 688
VASFI : Tarla
İRTİFAK ALANI : 4.590,48 m²
MÜLKİYET ALANI :21.90 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nuriye Sönmez, Safiye Yıldırım, Fadime Özdemir, Hediye Uyar
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/409 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 sayılı S. Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4.Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenindurdurulmasıkararıaldığınıbelgelendirmediğiniztakdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ,kamulaştırma bedelinin adınıza Ziraat Bankası Salihli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi işbu ilan tarihinden 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 10/01/2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR