DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası tebliği

DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/790
Tebligat Konusu
:
Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Çömleksaz Mahallesi 139 parsel sayılı taşınmazın 1.872,45 m2'lik kısmı.
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DENİZLİ
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda dosya numarası, taşınmaz bilgisi ve davalısı yazılı taşınmazda yapılacak mülkiyet kamulaştırmasınun Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu, Kamulaştırmayı yapan idarenin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olduğu, davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemeleri halinde husumeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltmesi gerektiği, davalının yukarıda yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalının adına açtırılacak Vakıfbank Denizli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.1- Esas No: 2019/790
Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Çömleksaz Mahallesi 139 parsel sayılı taşınmazın 1.872,45 m2'lik kısmı.
(Davalı Ahmet Çetin)

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR