BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası tebliği

BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/215 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAYRAMİÇ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2019 / 215 Esas
İLAN Aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü belirtilen taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup Mahkememize 2942 Sayılı Yasanın Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre bedel tespit ve tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi ve dava açanların mahkememize bilgi vermesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden mülkiyet hakkı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza T.C. Ziraat Bankası Bayramiç Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince İLAN olunur.

İL İlçe Mah/ Köy Ada/ Parsel No Malik Adı Taşınmaz Yüzölçümü Dava Esas No
Çanakkale Bayramiç Yeniköy 52 parsel Emin oğlu Mahmut Sayın 18.200 m2 yüzölçümlü taşınmazın 130,08 m2'lik kısmı 2019/215 Esas

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR