NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası tebliği

NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Dosya Numarası
:
2018/133 Esas
Tebligat Muhatabı
:
AHMET KÖMÜROĞLU

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/133 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş ile Davalı , AHMET KÖMÜROĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.) tarafından davalılar aleyhine Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Kurudere Köyü/Mahallesi 0 Ada, 2734 parsel numaralı taşınmazın 4443.25 m2 lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ile BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.) adına tapuda tesis ve tescili talep edilmiş olup;
Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki/malikleri tarafından, kendisine yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası husumetin belirtilen idareye yöneltilmesi koşuluyla açılabileceği, Aynı süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarının ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Nurdağı Ziraat Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren davalılar tarafından on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/03/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR