SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespit ve tescil) davası tebliği

SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Dosya Numarası
:
2019/294 Esas
Tebligat Konusu
:
Samsun ili, Canik ilçesi, Hasköy Mahallesi, 957 parsel sayılı taşınmaz
Tebligat Muhatabı
:
AHMET KEMAL ÖZEN, FAHRİYE AYDIN, FAHRETTİN ÖZEN, HÜSEYİN ÖZEN, MUSTAFA ÖZEN, MELİKE ÖZEN, TÜLAY DÜZENLİ, MERAL ŞAKA, ÇETİN ÇEPNİLER, COŞKUN ÇEPNİLERve BÜLENT ÇEPNİLER

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2019/294 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile davalılar AHMET KEMAL ÖZEN, FAHRİYE AYDIN, FAHRETTİN ÖZEN, HÜSEYİN ÖZEN, MUSTAFA ÖZEN, MELİKE ÖZEN, TÜLAY DÜZENLİ, MERAL ŞAKA, ÇETİN ÇEPNİLER, COŞKUN ÇEPNİLERve BÜLENT ÇEPNİLER arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası gereğince, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin kararıyla davalıların maliki bulunduğu, Samsun ili, Canik ilçesi, Hasköy Mahallesi, 957 parsel sayılı taşınmazın 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiştir.Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılarla uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2019/294 Esas numaralı dosyası ile Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Mahkemece tespit edilen/edilecek kamulaştırma bedelinin; tarafların anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak anlaşılan miktarın peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, tarafların anlaşamaması halinde Hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen bedelden az olması durumunda Hakim tarafından tespit edilen bedelin, fazla olması durumunda idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedelin, peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, kalanının ise bedele ilişkin kararın kesinleşmesine kadar üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılmak ve kesinleşen karara göre hak sahibine verilmek üzere mahkememizce Ziraat Bankasına davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.29/05/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR