REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası tebliği

REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00966096
Şehir : Hatay / Reyhanlı
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 20.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GİZEM 19.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/132 Esas
Tebligat Muhatabı
:
1-Abdullatif BİLGİLİ 2- Muhittin UÇAR

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/132 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Reyhanlı
MEVKİİ : Mastepe
PAFTA NO :
ADA NO : 0
PARSEL NO : 16
VASFI : SUSUZ TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 65000,00m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1-Abdullatif BİLGİLİ
2- Muhittin UÇAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Hatay İli Reyhanlı İlçesi Mastepe mevkiinde 16 parsel taşınmazın "Reyhanlı Doğalgaz Bağlantı Hattı" nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ve 10. Maddesi gereğince Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tescili.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/132 Esas sayısında dava açılmıştır.
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazdaki hak sahiplerinin ve 3. Kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari Yargı'da veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli Yargı'da iş bu ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde dava açabileceklerine, açacakları davada; husumetin kamulaştırmaya yapan idare Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi aleyhine dava açabilecekleri, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açıtlarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Reyhanlı Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/03/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR