ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası tebliği

ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944351
Şehir : Ankara / Sincan
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AÇIK MERT KORKUSUZ 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş.
Dosya Numarası
:
2018/182 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. Ankara Batı 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ankara İli,Sincan İlçesi

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği ve idare tarafından belirlenen değerleri aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda belirtilen esaslarından dava açılmıştır.
4650 sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin taşınmazların yanında yazılı rakamlar olarak tespit edilmiş olduğu aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile teciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3-Kamulaştırma Kanunun 14. Maddesine ön görülen süre yanında kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapılan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ankara Batı Adliye Vakıfbank Şubesine yatırılacağı,
Mahkememizce karar gereğince duruşmanın 21/02/2019 tarihe bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak bilgi ve belgelerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması 2942 Sayılı Yasanın 4650 S. Y ile değişik 10. Maddesi 4. Fıkrası gereğince ilan olunur.
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR
1-2018/182 Esas noda Yenipeçenek mahallesi, 112 ada 190 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı 2232,56 m², İrfan KURT adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 20.978,64TL,
2-2018/185 Esas noda Yenikayı Mahallesi, 105 ada 525 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 131,31 m², muris Ali TETİK mirasçıları adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 772,18 TL
3-2018/187 Esas noda Yenikayı mah.105 ada 21 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 1274,77 m², Zekeriya KÜÇÜKKAYAŞLI adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 11.661,09 TL,
4-2018/188 Esas noda Yenikayı mah. 105 ada 26 parsel taşınmaz üzeinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 736,98 m2, Ahmet ARABACI mirasçıları adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; Mülkiyet hakkı için 280,53 TL, irtifak hakkı için 6.991,29 olmak üzere toplam 7.271,81 TL,
5-2018/189 Esas noda Yenikayı mah. 105 ada 15 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 1446,36 m², Gülname YILMAZOĞLU adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel;13.230,72 TL
6-2018/190 Esas noda Yenikayımah. 101 ada 198 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 1609,96 m², Emine ALKAN adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 6.311,69 TL,
7-2018/191 Esas noda Yenikayımah. 105 ada 508 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 3511,27 m², Ali ALKAN, Mehmet ALKAN, Melahat ULUDAĞ, Hüseyin ALKAN, Mustafa ALKAN, Nafiye ALKAN, Ahmet KOCAMAN, Saffet BÜTÜN adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 20.648,37 TL,
8-2018/192 Esas noda, Yenikayı mah, 105 ada 531 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı,1644,80 m², Muris Halis ACAR marisçıları adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 9.672,41 TL,
9-2018/196 Esas noda, Yenikayımah. 105 ada 254 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 2264,58 m², muris Havva YİĞİT mirasçıları, muris Ahmet YİĞİT mirasçıları, muris Emine KAYA mirasçılarıadına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 14.796,77 TL,
10-2018/197 Esas noda, Yenikayı mah. 105 ada 509 parsel sayılı taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 4656,84 m², Yusuf ALKAN Adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 27.385,01 TL,
11-2018/198 Esas noda, Yenikayı mah. 101 ada 186 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 164,07 m², Muris Ahmet ERTOK mirasçıları, muris Fatma ERTOK mirasçıları adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 643,22 TL,
12-2018/199 Esas noda, Yenikayı mahallesi, 122 ada 211 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 1110,06 m², Rebiha BÖLÜKBAŞI adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 9.066,42 TL,
13-2018/200 Esas noda, Fevziçakmak mahallesi 101 ada 570 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 952,69 m², Hüseyin AKTAŞ adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 2.031,61TL,
14-2018/201 Esas noda, Fevziçakmak mahallesi 101 ada 719 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 111,59 m², Halil İPEK adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 237,97 TL,
15-2018/202 Esas noda, Fevziçakmakmah. 101 ada 569 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 99,30 m2, Hüseyin AKTAŞ adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 211,76 TL,
16-2018/203 Esas noda, Yenikayımahallesi 101 ada 204 parsel taşınmaz üzerinden geçirilecek hat için geçiş hakkı, 604,11 m², Muris İsmail YÜCE mirasçıları, Muris Şerife SEMİZ mirasçıları, muris Firdevs YÜCE mirasçıları, Kader ATAK, Ziya MERT, Mustafa Mert,Emine AKSOY, Muris Sadık YÜCE, Bedriye ÇAKIR, Bediha SARIKAYA, Yusuf YÜCE, Şakir YÜCE, Nail DÖNMEZ, Mesut DÖNMEZ, Mehtap DÖNMEZ, Hasan Aydın YİĞİT, Hafize ÇETİNKAYA adına kayıtlı taşınmaz, idarece belirlenen bedel; 2.368,35 TL,

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR