SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespit ve tescil) davası duruşma günü tebliği

SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2019/234 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Adem Yılmaz, Emine Eroğlu, Hasan Demirhan, İhsan Yılmaz, İsmail Yılmaz, Murat Yılmaz, Neslihan Çağlayan, Reyhan Deveci, Tahsin Demirhan
Duruşma Tarihi
:
04.09.2019 11:25

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SAKARYA
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2019/234 ESAS SAYILI DOSYAYA AİT İLANDIR.

380 kV Ada2-Paşaköy Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden taşınmazlar ilgili olarak kamulaştırma yapılması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 25/04/2013 tarih ve 57136713(752.01.01)-931-119 sayılı yazıları ile Kamu Yararı Kararı onaylanmış ve TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı;Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptali veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yöneltilebileceği,
30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki olduğunuz parselin belirtilen miktarda mülkiyet hakkı olara TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza VAKIFLAR BANKASI Yenikent Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ve 04/09/2019 günü saat 11:25' de Sakarya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmada hazır bulunmanız,
İlan olunur. 22/06/2019
İLİ : SAKARYA
İLÇESİ : Adapazarı
KÖYÜ/MEVKİİ :Örentepe Mah. Kocadüz mevkii , Köyaltı Mevkii
KAMULAŞTIRILMASI TALEP EDİLEN ALAN
ESAS NO MALİK PARSEL NO KAMULAŞTIRILAN ALAN
2019/234 Adem Yılmaz, 1326 , 1764, 2038 254,47 m2 ,1189,14 m2, 765,17m2
Emine Eroğlu,
Hasan Demirhan,
İhsan Yılmaz,
İsmail Yılmaz,
Murat Yılmaz,
Neslihan Çağlayan,
Reyhan Deveci,
Tahsin Demirhan

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR