ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası

ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01005455
Şehir : Ordu
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 03.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2017/217
Tebligat Muhatabı
:
Fahri Kandemir ve arkadaşları

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2017/217
Karar No: 2019/249
İLAN

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Fahri Kandemir ve arkadaşları aleyhine açılan kamulaştırma davasında davalı Sabri MIZRAK mahkememizce dava dilekçesi herhangi bir açık kimlik ve tebligat adresi tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli Karar: Davanın kabulüne, Dava konusu Ordu İli, Altınordu İlçesi, Bayadı Mahallesi, 126 ada 21 parselde tapuya kayıtlı 18.817,92 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5.588,18 m2'lik kısmının irtifak kamulaştırma bedelinin 86.450,69 TL olarak TESPİTİNE, kamulaştırma bedeli yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurabileceğine, terkin yönünden ise KESİN olarak karar verildiği, gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/05/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR