ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00737385
Şehir : Ordu / Ünye
Semt-Mahalle : SARAÇLI MAH. / ÜNYE
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 19.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Dosya Numarası
:
2018/7
Tebligat Muhatabı
:
Ahmet Cerrahoğlu
Duruşma Tarihi
:
17.04.2018 09:05

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.ÜNYE 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince ilandır.
1)-Davacı ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından aşağıda ili,ilçesi,ada ve parsel numarası,vasfı,malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.
2)-Dava konusu taşınmaza ilişkin bilgiler kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.
3)-Kamulaştırma ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞItarafından yapılmaktadır.
4)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14.maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.
5)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA yöneltilecektir.
6)-Kamulaştırma Kanunun 14.maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,
7)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Ünye Şubesi'neyatırılacağı,
8)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
9)-Duruşmanın17/04/2018günü saat 09:05‘dır.Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

No İli İlçesi Mahalle Ada/
Parsel
Mevkii Cinsi Alanı M² Maliki Kamulaştırılacak Alanı m² Esas No
1 Ordu Ünye Saraçlı 629/73 İmam Kırığı Fındıklık 3046,69 m² Ahmet Cerrahoğlu 437/3046 hissesi 2018/7
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR