SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespit ve tescil) dava tebliği

SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2019/253 Esas
Tebligat Muhatabı
:
NURETTİN KÜNCÜLÜ
Duruşma Tarihi
:
05.11.2019 11:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/253 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Silivri, Seymen Mah.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 1347
VASFI : MEYVE BAHÇESİ
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : NURETTİN KÜNCÜLÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/253 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edinilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılaçaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Yukarıda esas numaraları yazılı dosyanın duruşması 05/11/2019 günü saat 11:00 'dan itibaren Silivri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlamıştır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 17/09/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR