SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespit ve tescil) dava tebliği

SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00904420
Şehir : Aydın / Söke
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 29.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖKE EKSPRES 29.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2017/968 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Gönül Sayın,Mehmet Sayın,Nebiye Asrav

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI -2017/968 esas)

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Sevgi Avgan tarafından aşağıda liste sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 23/06/2015 tarih 83698686-752.01.01/19998 sayılı Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararı ile dava konusu taşınmazın tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 23/06/2015 tarih 83698686-752.01.01 / 19998 sayılı Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararı gereğince belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Söke Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Mahkeme tarafından kendilerine gönderilen meşruhatlı davetiyelerde belirlenmiş olan duruşma gün ve saatinde hazır bulunmayanların yokluğunda yargılamaya devam edileceği,

5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine yönelik Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ,karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalarındüzeltim davası açılabileceği,

6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelin üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet veya irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, Hususlarındaki keyfiyetin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.31/10/2018

Mah./Köy Ada/Parsel Vasfı Yüzölçümü Adı Soyadı Kamulaştırma Alanı
Fevzipaşa 571/307 Kargir Damlı İncir ve Zeytin Bahçesi 10.418,00 m² Gönül Sayın
Mehmet Sayın
Nebiye Asrav
2.314,09 m²
Yenikent 1301/152 Kargir Damlı İncir ve Zeytin Bahçesi 895,21 m² Nebiye Asrav 895,21 m²
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR