GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespit ve tescil) dava tebliği

GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874970
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2016/9373
Tebligat Konusu
:
stanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Yassıören Mahallesi, 149 Ada, 43 Parsel sayılı taşınmazın tamamı
Tebligat Muhatabı
:
ABDULCELİL DEMİR, ALİ CEMAL GÜNER, AYŞE ASLAN vs.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİOSMANPAŞA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN


Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı arası ile bağlantı yollarından oluşan proje güzergahı kapsamında, yol inşaat ve emniyet sahası ile yol inşaatının hizmetinde ihtiyaç duyulacak olan şantiye sahası, yol bakım hizmetleri sahası, malzeme ocak sahası, plent ve döküm sahası ve benzeri sahaların tesisi amacı ile kamulaştırılmasında,4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesine göre kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle, Bakanlar Kurulunun 11/10/2016 tarihli 2016/9373 sayılı kararı ile kamulaştırma kararı alınmış olup, kamulaştırma kararını alan idare(KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) tarafından, kamulaştırma kararı alınan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve davacı idare adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi istemiyle mahkememize dava açılmış olup,
Aşağıda, Tapu kayıt bilgileri ayrıntılı olarak belirtilen taşınmaz malların(parsellerin) maliklerinin ve davalıların; 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca,Mahkememizce yapılacak meşruhatlı tebligat tarihinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere Mahkememizce gazete ile yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 günlük sürede ;
a)2942 sayılı Yasanın 14/1 maddesi uyarınca, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı ise Adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri,
b)Açılacak davalarda husumetin, (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)'ye yöneltilmesinin gerektiği,
c)30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın(parselin) kamulaştırmayı yapan idare(KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) adına tapuya tescil edileceği,
d)Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin, hak sahipleri adına VAKIFBANK Bankası VALİDESULTAN Şubesine yatırılacağı,
e)Konuya ve taşınmaz malın(parselin) değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin meşruhatlı davetiye veya gazete ile ilanen tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde, aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre, Mahkememize yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği,
f)Aşağıda dosya esas numarası belirtilen davaların ön inceleme ve duruşma tarihlerinin, meşruhatlı davetiyelerle veya gazete ile yapılacak ilanen tebliğ yoluyla maliklere ve davalılara bildirileceği, 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
1-Davanın Esas No.su : 2018/111 Esas
2-Davalı/Davalılar :
1- ABDULCELİL DEMİR-**********
2- ALİ CEMAL GÜNER-**********
3- AYŞE ASLAN-**********
4- BAYRAM ÖZDEMİR-**********
5-EMİNE VURAL-**********
6- ESRA ÖZTÜRK-**********
7- GÖKHAN GÜNER-**********
8- HANİFE HOŞMEN-**********
9- HAYRİ TUNCA-**********
10- HAYRİYE HOŞMEN-**********
11- KANİ TUNCA-**********
12- KEMAL ÇAKAN-**********
13- KÖKSAL DURAN-**********
14- MACİDE TOPRAK-**********
15- MİHRİYE HATİCE BALCI-**********
16- MUSA BÜYÜK-**********
17- MUSTAFA GÜNER-**********
18- MÜNİFE ÇUKADAR-**********
19- NACİDE TURGUT-**********
20- NECLA KOÇ-**********
21- NERMİN ERGÜNE-**********
22- PERİHAN TAŞ-**********
23- SACİDE SALTIK-**********
24- SEDA ATALAY-**********
25- SUNUHİ BAYIR-**********
26- SÜLEYMAN CANAN GÜNER-**********
27- TUĞBA YAĞLICI-**********
28- ÜMRAN KASAPOĞLU-**********
29- VAHDETTİN GÖKSEL
30- YUNUS ACAR-**********
3-Kamulaştırma Yapan İdare(Davacı) : (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
4-Dava Konusu Yer : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Yassıören Mahallesi, 149 Ada, 43 Parsel sayılı taşınmazın tamamı

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR