MİLAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespit ve tescil) dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00774081
Şehir : Muğla / Milas
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 24.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE MİLAS 26.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/105-107-109-111-113-115-117-119-147-149-151-153-155
Tebligat Muhatabı
:
GÜRCİHAN TOPUS MUSTAFA KARAN NURCAN SOYDANHANİFE ÇELİKGÜLBAHAR TOPUZNURCİHAN KARANUĞUR KARAN ZEKİ KARA MUSTAFA KARA YAŞARİYE DEMİRBAŞ İSMAİL ÇANDIR AYŞE KABA HÜSEYİN ŞİMŞEK ERGÜN KÖLGEGÜLSEN AKANHANİFE KÖLGE ERGÜN KÖLGEGÜLSEN AKANHANİFE KÖLGE ERGÜN KÖLGEGÜLSEN AKANHANİFE KÖLGE ŞEVKET YILMAZMUSTAFA ÖZER

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
M İ L A S
3. A S L İ Y E H U K U K M A H K E M E S İ' N D E ND U Y U R U L U R ;
=K A M U L A Ş T I R M A İ L A N I=

Aşağıda malik/hissedar ve tapu bilgileri ile esas numaraları yazılı dosyalar yönünden; Enerji Piyasası Denetleme Kurumunun 13/03/2013 tarih ve 4313-30 Sayılı Kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyet hakkının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;
"... 2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşıidari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞUBESİNE yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan malın değerince ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ile Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında ilgilinin yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur...." 19/03/2018
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN DAİRENİN ADI:T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Esas Numarası Taınmaz Maliki / Hissedarı Taşınmazın Yeri Ada ve Parsel Taşınmazın Vasfı Taşınmazın Yüzölçümü Kamulaştırılacak Alan Kamulaştırmanın Niteliği
2018/105 GÜRCİHAN TOPUS Muğla ili, Milas ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Basra Mevkii 116 ada, 92 parsel Zeytinlik 704,85 M² 151,93 M² İRTİFAK
2018/107 MUSTAFA KARAN Muğla ili, Milas ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Sinan Mevkii 125 ada, 21 parsel Kargir ev ve Tarla 7.109,78 M² 1.355,87 M² İRTİFAK
2018/109 NURCAN SOYDAN
HANİFE ÇELİK
GÜLBAHAR TOPUZ
NURCİHAN KARAN
UĞUR KARAN
Muğla ili, Milas ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Gökalan Mevkii 136 ada, 36 parsel Tarla 7.815,66 M² 634,22 M² İRTİFAK
2018/111 ZEKİ KARA Muğla ili, Milas ilçesi,
Fesleğen Mahalesi, Karayaşı Mevkii
101 ada, 1446 parsel Tarla 2.596,10 M² 494,91 M² İRTİFAK
2018/113 MUSTAFA KARA Muğla ili, Milas ilçesi, Fesleğen Mahallesi, Karayaşı Mevkii 101 ada, 1448 parsel Tek katlı kargir ev, üç ahır ve Tarla 7.186,31 M² 1.306,85 M² İRTİFAK
2018/115 YAŞARİYE DEMİRBAŞ Muğla ili, Milas ilçesi, Fesleğen Mahallesi, Karayaşı Mevkii 101 ada, 1451 parsel Tarla 5.625,92 M² 1.210,34 M² İRTİFAK
2018/117 İSMAİL ÇANDIR Muğla ili, Milas ilçesi, Fesleğen Mahallesi, Körükbaşı Mevkii 105 ada,3 parsel Tarla 219,79 M² 19,82 M²
39,34 M²
MÜLKİYET
İRTİFAK
2018/119 AYŞE KABA Muğla ili, Milas ilçesi, Fesleğen Mahallesi, Tülütepe Mevkii 101 ada, 917 parsel Tarla 4.979,34 M² 9,42 M² 70,03 M² MÜLKİYET
İRTİFAK
2018/147 HÜSEYİN ŞİMŞEK Muğla ili, Milas ilçesi, Kısırlar Mahallesi, Köycivarı Mevkii 120 ada, 62 parsel Bahçe yeri 763,61 M² 88,61 M² İRTİFAK
2018/149 ERGÜN KÖLGE
GÜLSEN AKAN
HANİFE KÖLGE
Muğla ili,Milas ilçesi, Kısırlar Mahallesi, 120ada, 51 parsel Bahçe yeri 995,83 M² 180,90 M² İRTİFAK
2018/151 ERGÜN KÖLGE
GÜLSEN AKAN
HANİFE KÖLGE
Muğla ili, Milas ilçesi, Kısırlar Mahallesi, Köycivarı Mevkii 120 ada, 49 parsel Bahçe yeri 937,58 M² 195,35 M² İRTİFAK
2018//153 ERGÜN KÖLGE
GÜLSEN AKAN
HANİFE KÖLGE
Muğla ili, Milas ilçesi, Kısırlar Mahallesi, Köycivarı Mevkii 120 ada, 47 parsel Bahçe yeri 1.071,73 M² 161,42 M² İRTİFAK
2018/155 ŞEVKET YILMAZ
MUSTAFA ÖZER
Muğla ili, Milas ilçesi, Kısırlar Mahallesi, Körseki Mevkii 111 ada, 40 parsel Tarla 12.997,69 M² 6,30 M²
259,66 M²
MÜLKİYET
İRTİFAK
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR