HANAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespit ve tescil dava tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00758681
Şehir : Ardahan / Hanak
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 25.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BOTAŞ
Dosya Numarası
:
2017/548...579 Esas,2017/584...614 Esas, 2017/620...637 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
HANAK
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/548...579 Esas

2017/584...614 Esas 2017/620...637 Esas
HANAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(KAMULAŞTIRMA DUYURUSUDUR)


Davacı BOTAŞ vekili Av.Zeynep AYDIN, aşağıda dava esas numaraları, ada ve parsel numaraları, kamulaştırılacak miktarlar ile davalı tapu malikleri yazılı dosyalarda,2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespit edilerek, kamulaştırmaya ilişkin boru hattının geçtiği yerlerin tamamının veya bir bölümünün 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve mülkiyet hakkının davacı BOTAŞ lehine tapuya tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
Kamulaştırma talep eden BOTAŞ'ın adresi; Bilkent Plaza A - II Blok, 06800 Bilkent/ANKARA 'dır
Davalı tapu malikleri veya mirasçıları adına çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.
Açılacak davalarda husumet BOTAŞ'a yöneltilmelidir.
30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahiplerine (TC Ziraat Bankası Hanak Şubesine) yatıralacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere keyfiyet, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesi ile değişik 10. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca duyrulur.
2017/557 Esas
Davalı: Bayram Daya
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü104 ada 40 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 300,97 m² mülkiyet hakkı
2017/579 Esas
Davalı: Sulakçayır Köyü Tüzel Kişiliği
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Hanak İlçesi, Sulakçayır Köyü102 ada 87 parsel, 102 ada 88 parsel, 106 ada 197 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 20,50 m², 45,83 m², 68,06 m² mülkiyet hakkı, 619,99 m², 1377,08 m²,249,65 m²müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı
2017/568 Esas
Davalı: Hasımsız
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü105 ada 106 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 448,85 m² mülkiyet hakkı
2017/569 Esas
Davalı: Hasımsız
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 92 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 1637,67 m² mülkiyet hakkı
2017/570 Esas
Davalı: Hasımsız
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 95 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 3577,48 m² mülkiyet hakkı
2017/567 Esas
Davalı: Mustafa Güzelad
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü105 ada 35 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 7323,07 m² mülkiyet hakkı
2017/561 Esas
Davalılar: Kazim Koçer, Yılmaz Koçer,Güldeste Kalmaz, Gülperi Karacaer
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü105 ada 15 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 773,39 m² ve 70,63 m² mülkiyet hakkı
2017/566 Esas
Davalı: Mustafa Güzelad
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü105 ada 34 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 6052,17 m² mülkiyet hakkı
2017/565 Esas
Davalı: Hasan Sayman
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü105 ada 20 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 1439,46 m² ve 4790,33 m² mülkiyet hakkı
2017/564 Esas
Davalı: Hamdi Keskin
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü105 ada 18 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 463,01 m² ve 46,88 m² mülkiyet hakkı
2017/563 Esas
Davalılar: Özkan karacaer, Gülşan Karacaer, Kısmet Erşen, Özcan Karacaer, Özgür Karacaer
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü105 ada 17 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 405,53 m² ve 45,94 m² mülkiyet hakkı
2017/552 Esas
Davalı: Aliekber Gögtekin
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü104 ada 24 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 1984,02 m² mülkiyet hakkı
2017/562 Esas
Davalılar: Celal Karacaer, Cemal Karacaer, Hatın Cenkeri, Karafil Koçer, Selver Sayılkan,
Tamam Dokman,
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü105 ada 16 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 328,54 m² ve 40,50 m² mülkiyet hakkı
2017/613 Esas
Davalı: Abbas Gül
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü101 ada 200 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 51,22 m² mülkiyet hakkı
2017/603 Esas
Davalı: Mehmet Kaplan (ölü), Mehrali Kaplan (ölü), Binali kaplan mirasçıları
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü101 ada 158 parsel
Kamulaştırılan Miktarı : 317,39 m² mülkiyet hakkı
2017/578 Esas
Davalı: Dursun Yeşilkaya
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü102 ada 21 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 3685,14 m² mülkiyet hakkı
2017/596 Esas
Davalı: Bahtiyar Topçu
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü101 ada 134 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 775,28 m² mülkiyet hakkı
2017/559 Esas
Davalı: Dursun Daya
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü105 ada 13 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 1752,12 m² ve 1738,51 m² mülkiyet hakkı
2017/574 Esas
Davalılar: Muammer Yeşilkaya, Mahizar Demir, Muarrem Yeşilkaya, Nürgül Yeşilkaya,
Urubiye Karakoç, Zafer Yeşilkaya
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü102 ada 115 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 1413,29 m² mülkiyet hakkı
2017/554 Esas
Davalı: Binali Gögtekin
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü104 ada 27 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 685,45 m² mülkiyet hakkı
2017/555 Esas
Davalı: Musa Yazıcı
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü104 ada 28 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 970,11 m² mülkiyet hakkı
2017/575 Esas
Davalı: Behram İlkaz
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü102 ada 117 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 2106,92 m² mülkiyet hakkı
2017/550 Esas
Davalılar: Halil Çakar, Bahçe Ekinci, Deniz Çakar, Erol Çakar, Filiz Alban, Gökçek
Çakar, Hüseyin, Çakar, Karabey Çakar, Mehmet Çakar, Yılmaz Çakar, Zöhre Pusat
Bulunduğu yer : Ardahan ili, Damal ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi140 ada 4 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 2673,80 m² mülkiyet hakkı
2017/553 Esas
Davalılar: Erol Güler, Berlin Güler, Ecan Güler, Erdoğan Güler, Gülistan Varis, İsmigül
Ergüler, Müslüm Güler, Sevim Güler, Şahismail Güler, Zöhre Güler
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü104 ada 25 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 209,02 m² mülkiyet hakkı
2017/573 Esas
Davalı: Yusuf Özdemir
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü102 ada 104 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 2570,46 m² mülkiyet hakkı
2017/571 Esas
Davalılar: İlknur Polatkan, Selye Polatkan
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü102 ada 98 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 259,88 m² mülkiyet hakkı
2017/572 Esas
Davalı: Arslan Aytekin
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Kyü 102 ada 100 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 214,47 m² mülkiyet hakkı
2017/577 Esas
Davalı: Kazim Karaman
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdereKöyü102 ada 119 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 1107,18 m² mülkiyet hakkı
2017/576 Esas
Davalılar: Ayşe Gül, Özgür Gül, Özlem Gül Er, Öznur Öz
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü102 ada 118 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 52,93 m² mülkiyet hakkı
2017/556 Esas
Davalılar: Camal Kandemir, Melisa Çintemur, Yosma Kandemir
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü104 ada 30 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 2691,38 m² mülkiyet hakkı
2017/560 Esas
Davalı: Bayram Daya
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü105 ada 14 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 421,04 m² mülkiyet hakkı
2017/549 Esas
Davalı: Ali Ataş
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 140 ada 3 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 3112,62 m² mülkiyet hakkı
2017/548 Esas
Davalılar: Mülkiye Evyapan, Müşkünaz Kansu, Şahinaz Varis
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 140 ada 2 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 188,70 m² mülkiyet hakkı
2017/558 Esas
Davalı: Bayram Daya
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü104 ada 41 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 34,17 m² mülkiyet hakkı
2017/551 Esas
Davalılar: Kazim Koçer, Yılmaz Koçer
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü104 ada 22 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 488,66 m² mülkiyet hakkı
2017/585 Esas
Davalı: Ali Dalanbay
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü105 ada 12 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 493,45 m² mülkiyet hakkı
2017/593 Esas
Davalılar: Behram İlkaz, Efrail İlkaz, İsmail İlkaz
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 2 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 724,12 m² mülkiyet hakkı
2017/594 Esas
Davalılar: Aydemir Gögce, Bedriye Kara, Binali Gögce, Cemal Gögce, Döne Yalçın,
Fatma Muratoğlu, Göksel Kaplan, Günay Gögce, Gürsel Kaplan, İsrafil Gögce,
Kemal Gögce, Mikail Gögce, Mustafa Kaplan, Özdemir Gögce, Recep Kaplan,
Sedriye Karahan, Taştan Gögce,
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 116 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 141,21 m² mülkiyet hakkı
2017/595 Esas
Davalılar: Çehre Kaşıkçı, Mansur Demir, Yasin Demir
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 123 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 757,62 m² mülkiyet hakkı
2017/584 Esas
Davalılar: Ali Can Huday, Hanım Hazar, Hüseyin Huday, Nargüzel Ağay, Soner Huday,
Tayfun Huday, Yücel Huday, Yüksel Huday
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü 105 ada 11 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 509,30 m² mülkiyet hakkı
2017/600 Esas
Davalı: Binali Uğuz
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 148 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 524,65 m² mülkiyet hakkı
2017/599 Esas
Davalı: Hamza Gül
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 147 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 838,89 m² mülkiyet hakkı
2017/598 Esas
Davalı: Mansur Demir
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 136 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 294,19 m² mülkiyet hakkı
2017/597 Esas
Davalı: Hüseyin Demir
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 135 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 812,07 m² mülkiyet hakkı
2017/602 Esas
Davalılar: Bahtiyar Topçu, Cansever Topçu, Cevahir Uğurlu, Fuat Akdağ, Gülgez Akdağ,
Hesene Emin, Kemalettin Akdağ, Metin Akdağ, Pantuş Gögce, Pantuş Tekoğlu,
Sevda Ataman, Taner Topçu, Tevfik Akdağ
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 151 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 67,7 m² mülkiyet hakkı
2017/601 Esas
Davalı: Feramuz Gül
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 149 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 528,16 m² mülkiyet hakkı
2017/608 Esas
Davalılar: Aydemir Gögce, Bedriye Kara, Binali Gögce, Cemal Gögce, Döne Yalçın,
Fatma Muratoğlu, Göksel Kaplan, Günay Gögce, Gürsel Kaplan, İsrafil Gögce,
Kemal Gögce, Mikail Gögce, Mustafa Kaplan, Özdemir Gögce, Recep Kaplan,
Sedriye Karahan, Taştan Gögce,
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 190 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 407,70 m² mülkiyet hakkı
2017/607 Esas
Davalılar: İlimdar Gül, Makbule Topçu, Nebahat Tikici, Sündüs Erten, Tamaşa Gündoğdu,
Temindar Gül
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 188 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 504,84 m² mülkiyet hakkı
2017/606 Esas
Davalılar: Ayşe Gül, Özgür Gül, Özle Gül Er, Öznur Öz
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 185 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 608,70 m² mülkiyet hakkı
2017/611 Esas
Davalılar: Soner Denizhan, Şener Denizhan
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 196 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 140,10 m² mülkiyet hakkı
2017/609 Esas
Davalılar: Çetin Gögal, Fatma Köse, Halli Gögal, Metin Gögal, Öner Gögal, Soner Gögal,
Songül Aktaş, Tekin Gögal, Zenüre Akpınar
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 191 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 967,22 m² mülkiyet hakkı
2017/591 Esas
Davalı: Yüksel Akkoyun
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü 105 ada 98 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 220,07 m² müstakil ve daimi üst hakkı,68,06 m² mülkiyet hakkı
2017/587 Esas
Davalı: Tumbul Ergüler
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü 105 ada 70 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 223,79 m² müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı
2017/610 Esas
Davalılar: Balli Çiftçi, Ehsen Ata, Fariz Balcı, Gülfiye Çimen, Hatice Akdeniz,
Hikmet Topçu, Hilmi Topçu, Lütfi Balcı, Mehmet Topçu, Meryem Ertune, Osman Balcı,
Raife Culfa, Recep Balcı, Remziye Işık, Saniye Topçu, Serpil Topçu Aydın,
Tamam Demirci, Yusuf Topçu
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 194 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 605,46 m² mülkiyet hakkı
2017/605 Esas
Davalı: Celil Karakoç
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 184 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 577,39 m² mülkiyet hakkı
2017/604 Esas
Davalılar: Çehre Kaşıkçı, Mansur Demir, Yasin Demir
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 182 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 6844,96 m² mülkiyet hakkı
2017/612 Esas
Davalılar: Ayten Çağlar, Gülçimen Kaplan, Güler Garip, İpek Sevimli, Meneş Kaplan,
Sabahattin Kaplan, Seleddin Kaplan
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 101 ada 197 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 384,96 m² mülkiyet hakkı
2017/592 Esas
Davalılar: Fatma Alp, Goncagül Daya, Gülcan Çarfil, Gündüz Alp, İmmisale Keskin,
Şen Çimen, Yavuz Alp
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü 105 ada 101 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 72,90 m²,49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı
2017/588
Davalı: Hüseyin Geygel
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü 105 ada 71 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 571,35 m² , müstakil ve daimi üst hakkı, 4,41 m² mülkiyet hakkı
2017/589 Esas
Davalılar: Zafer Zarper, Balgiya Geygel, Kenan Zarper, Mehriban Kökleş, Turan Zarper
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü 105 ada 96 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 226,48 m² , 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı
2017/614 Esas
Davalılar: Ayten Çağlar, Gülçimen Kaplan, Güler Garip, İpek Sevimli, Meneş Kaplan,
Sabahatin Kaplan, Seleddin Kaplan
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, İkizdere Köyü 102 ada 97 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 229,44 m² mülkiyet hakkı
2017/590 Esas
Davalılar: Hüseyin Eryıkar, Müslüm Eryıkar, Naciye Mete, Nazengül Eryıkar, Nergiz Kökat,
Selma Çelik
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü 105 ada 97 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 294,89 m² , 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı
2017/586 Esas
Davalılar: Alirıza Kökat, Çilem Kökat, Damla Kökat, Derya Kökat, Günay Kökat,
İsmail Kökat, Ömür Can Kökat, Sarıgül kökleş, Selvinaz Kökleş, Semiyegül Erbakar,
Sıla Aras, Zakine Türkmenoğlu
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü 105 ada 69 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 234,03 m², 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı
2017/620 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,Eskikılıç Köyü 128 ada 1 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 244,98 m² mülkiyet hakkı
2017/621 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü102 ada 221 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 7167,13 m² mülkiyet hakkı
2017/622 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü102 ada 223 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 1014,23 m² mülkiyet hakkı
2017/623 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü102 ada 225 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 1111,47 m² mülkiyet hakkı
2017/624 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü105 ada 27 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 6088,57 m² mülkiyet hakkı
2017/625 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi, Eskikılıç Köyü 105 ada 36 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 4560,08 m² mülkiyet hakkı
2017/626 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 93 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 3631,43 m² mülkiyet hakkı
2017/627 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 94 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 2187,23 m² mülkiyet hakkı
2017/628 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 97 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 2611,16 m² mülkiyet hakkı
2017/629 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 98 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 2990,75 m² mülkiyet hakkı
2017/630 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 99 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 2191,52 m² mülkiyet hakkı
2017/631 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 100 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 2723,76 m² mülkiyet hakkı
2017/632 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 160 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 3656,15 m² mülkiyet hakkı
2017/633 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 161 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 4057,89 m² mülkiyet hakkı
2017/634 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 164 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 63440,96 m² mülkiyet hakkı
2017/635 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 166 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 11402,21 m² mülkiyet hakkı
2017/636 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 168 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 6040,26 m² mülkiyet hakkı
2017/637 Esas
Davalı: Hazineye İzafeten Damal Mal Müdürlüğünü Temsilen Hanak Mal Müdürlüğü
Bulunduğu Yer : Ardahan İli, Damal İlçesi,İkizdere Köyü101 ada 170 parsel
Kamulaştırma Miktarı : 10596,03 m² mülkiyet hakkı

22/02/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR