TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00748928
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 09.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HÜRSÖZ 09.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Tokat Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2018/72 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Nazike DUMAN

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Mahkememizin 2018/72 Esas sayılı dosyasın dava konusu taşınmazın Tokat ili Merkez ilçesi Topçubağı Mah. 910 ada 1 parsel kayıtlı taşınmaz olduğu, maliklerinin NAZİKE DUMAN olduğu,

-Maliklerin/kayyumun tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşıidari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri,

-Açılacak davalarda husumetin davacı Tokat Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırmaişleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

- Davalılar/kayyumun tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerineilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. Maddeleri uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR