TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası tebliği

TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01017784
Şehir : Iğdır / Tuzluca
Semt-Mahalle : KURUAĞAÇ KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 28.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DSİ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2017/29 ESAS
Tebligat Konusu
:
Iğdır ili Tuzluca İlçesi Kuruağaç Köyü, Mevkii : Ağyar, Parsel no : 954
Tebligat Muhatabı
:
Hüseyin kızı Rukiye AYDENİZ, Abdulazim kızı Simzer AYDENİZ, Mecit kızı Ceyran AYDENİZ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TUZLUCA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/29
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
Bulunduğu yer : Iğdır ili Tuzluca İlçesi Kuruağaç Köyü
Mevkii : Ağyar
Pafta no : -
Ada no : -
Parsel no : 954
Vasfı : -
Yüzölçümü : 1.779,58 m²
Kamulaştırılan miktarı : 1.779,58 m²
Maliki/malikleri : Hüseyin kızı Rukiye AYDENİZ, Abdulazim kızı Simzer AYDENİZ, Mecit kızı Ceyran AYDENİZ
1-DSİ Genel Müdürlüğü 24. Bölge Müdürlüğü'nün Projelerinden " Tuzluca İlçesi, Ünlendi Köyü Baraj İnşaatı nedeniyle Tuzluca İlçesi Kuruağaç Köyü güzergahına rastlayan Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Kuruağaç Köyü 954 parselde kayıtlı 1.779,58 m2 yüzölçümlü taşınmaz hakkında müvekkil idarece, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan alınan 27/11/2013 tarih, B.23.1.DSİ.0.12.13.00/752.01/01.1768 sayılı Kamu yararı kararına dayalı olarak 04/06/2010 tarihinde kamulaştırma kararı alındığı ve 13/10/2015 tarih, 77112740-752.99-665223 sayılıBakanlık Olur yazısı ile Kamu yararı kararı alındığı, bu taşınmaz hakkında idarece kıymet takdir raporu düzenlendiği, idarece takdir edilen kıymet hususunda davalı ile anlaşılamadığına ilişkin anlaşmazlık tutanağı düzenlendiği ve bu nedenle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca davalı adına kayıtlı olan dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tesciline karar verilebilmesi için Mahkememize başvurulmuştur.
2- İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
3-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
4-Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/02/2017

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR