KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası tebliği

KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888032
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/550 Esas
Tebligat Konusu
:
Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Yassıbağ köyü, 160 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın tamamı davacı idarece kamulaştırılmıştır.
Tebligat Muhatabı
:
AHMET KARZAOĞLU

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/550 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı aleyhine açılmış bulunan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davasında aşağıda özellikleri yazılı ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 8. maddesine göre pazarlık ile satın alma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizde yukarıda dosya numarası yazılı kamulaştırma davası açılmış bulunduğundan; Davalı AHMET KARZAOĞLU'nun 77/108 hissedarı olduğu, davaya konu Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Yassıbağ köyü, 160 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın tamamı davacı idarece kamulaştırılmıştır.Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir.
Husumeti Karayolları Genel Müdürlüğüne yönelteceklerdir.

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıkları belgelemedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare tarafından tapuya tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası E-5 İzmit Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirilmeleri 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesi gereğince ilgililere duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR