KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası tebliği

KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00869589
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 01.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKŞAM 01.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2018/512 Esas
Tebligat Konusu
:
İzmit ilçesi, Çayırköy Mahallesi 3981 ve 2562 parselin kamulaştırılması
Tebligat Muhatabı
:
MEHMET ALİ BALDANER

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/512 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalı aleyhine açılmış bulunanve kamulaştırılmasına karar verilen,
-Kocaeli, İzmit ilçesi, Çayırköy Mahallesi 3981 ve 2562 parselde davalı MEHMET ALİ BALDANERadına kayıtlı taşınmazların tamamı üzerinde;
Öncelikle 2942 sayılı yasanın (değişik 4650 ) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğincekamulaştırmayı yapan davacı idare, yukarıda malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili içinmahkememizin yukarıda belirtilen dosya numarası ile davaaçılmıştır.
Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal veya adlı yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelini hak sahipleri adına Vakıflar Bankası İzmit E-5Şubesine yatırtılacağı,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmesi hususu,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR