KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası tebliği

KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00869581
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 01.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKŞAM 01.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2018/496- 497- 498- 499- 500- 501- 502- 503 Esas
Tebligat Konusu
:
Kocaeli, İzmit ilçesi, Çayırköy Mahallesi3955 parselin kamulaştırılması
Tebligat Muhatabı
:
ABDURRAHİM AK, CENGİZ AK, ERKAN AK, GÜLAY AK, MECBURE AK, MEHMET AK, MUZAFFER SÜREK, NAZİLE ÖZDENİZER, NECMETTİN AK, NECMİ KUZU, NEDİM AK, NESRİN ALTINTAŞ, NEZİHA ALAN, NEZİRE YAŞA, NURŞEN ERSÖZ, OKTAY AK, SABİRE KAPLAN, SERKAN AK

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/500 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Esas:2018/496- 497- 498- 499- 500- 501- 502- 503 Esas Sayılı dosyalar
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılmış bulunanve kamulaştırılmasına karar verilen,
- Mahkememizin 2018/496 Esassayılı dosyasında, Dava konusuKocaeli, İzmit ilçesi, Çayırköy Mahallesi3955 parselde davalılar ABDURRAHİM AK, CENGİZ AK, ERKAN AK, GÜLAY AK, MECBURE AK, MEHMET AK, MUZAFFER SÜREK, NAZİLE ÖZDENİZER, NECMETTİN AK, NECMİ KUZU, NEDİM AK, NESRİN ALTINTAŞ, NEZİHA ALAN, NEZİRE YAŞA, NURŞEN ERSÖZ, OKTAY AK, SABİRE KAPLAN, SERKAN AK adlarına kayıtlı 4816,00 m² taşınmazın2.238,76 m²'si üzerinde;
- Mahkememizin 2018/497 Esassayılı dosyasında, Dava konusuKocaeli, İzmit ilçesi, Çayırköy Mahallesi1091 parselde davalılar ABDULLAH YAŞAR,AHMET YAŞAR, FATMA ALİ KIZI, FATMA YAŞAR, HAYRİYE ERARSLAN, İBRAHİM DEMİR, İSMAİL KOÇAR, KAMİL YAŞAR, MUHARREM YAŞAR, NURTEN TÜRKYILMAZ, REYHAN BAL, SALİH TİMER, SALİH YAŞAR, ŞÜKRİYE ALTINTAŞ adlarına kayıtlı 8.030,00 m² taşınmazın2.799,61 m²'si üzerinde;
- Mahkememizin 2018/498 Esassayılı dosyasında, Dava konusuKocaeli, İzmit ilçesi, Çayırköy Mahallesi1922 parselde davalılar AYŞE İÇEN, GÜLŞEN KÜÇÜK,HÜSEYİN DEMİRKAN, LEVENT DEMİRKAN, MAKBULE GÜNAY, NAZMİ KAYNAKER, NAZMİYE YÜKSEL, NEZAHAT YAKUT, NURTEN KAYNAKER, SAFİYE UĞURLU, ŞEVKET KAYNAKER adlarına kayıtlı 1.100,00 m² taşınmazın715,49 m²'si üzerinde;
- Mahkememizin 2018/499 Esassayılı dosyasında, Dava konusuKocaeli, İzmit ilçesi, Çayırköy Mahallesi1823 parselde davalı GÜLŞEN KÜÇÜK adına kayıtlı 550,00 m² taşınmazıntamamı üzerinde;
- Mahkememizin 2018/500 Esassayılı dosyasında, Dava konusuKocaeli, İzmitÇayırköy 1980 parselde davalı NİHAT TÜRKMEN adına kayıtlı taşınmazın 1106,46 m² si üzerinde;
- Mahkememizin 2018/501 Esassayılı dosyasında, Dava konusuKocaeli, İzmitÇayırköy 1821 parselde davalı MUSTAFA AKÇAY adına kayıtlı taşınmazın tamamıüzerinde;
- Mahkememizin 2018/502 Esassayılı dosyasında, Dava konusuKocaeli, İzmitÇayırköy 1820/A (eski 1820) parselde davalılar BAYRAM ALİ SEZER- BEYAZIT SEZER- CAHİT SEZER- CAVİT SEZER- ENDER SEZER- GÜLER SEZER- HACER SEZER-HASAN KOÇ- HAŞİM SEZER- KADİRE KOÇ- NAZAN KARAASLAN- NEVZAT KOÇ- ÖNDER SEZER- ÖZGÜR SEZER- SADİYE KİRAZ- SEVİM BAYRAM-
UĞUR SEZER- ZELİHA ŞEN adlarına kayıtlı taşınmazın tamamıüzerinde;
- Mahkememizin 2018/503 Esassayılı dosyasında, Dava konusuKocaeli, İzmitÇayırköy 4529 (eski 1099) parselde davalılar FATMA ÇORAP- MAHMURE ÇORAP - ZEMİNE ATEŞ adına kayıtlı taşınmazın tamamıüzerinde;
Öncelikle 2942 sayılı yasanın (değişik 4650 ) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğincekamulaştırmayı yapan davacı idare, yukarıda malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili içinmahkememizin yukarıda belirtilen dosya numaraları ile davaaçılmıştır.
Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal veya adlı yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelini hak sahipleri adına Vakıflar Bankası İzmit E-5Şubesine yatırtılacağı,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmesi hususu,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR