KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00849818
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 09.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HARBİ GAZETE 09.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/378 Esas
Tebligat Konusu
:
Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Deretepe Köyü, 778 parselin kamulaştırılması
Tebligat Muhatabı
:
Sabri, Fatma, Mediha, Sevim, Metin, Şebnem ve Yalçın Güncan

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/378 Esas

İLAN


Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilitarafından davalılaraleyhine açılmış bulunan Kamulaştırma(Bedel tespiti ve tescil) davasında aşağıda özellikleri yazılı ve kısmen kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 8. maddesine göre pazarlık ile satın alma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizde yukarıda dosya numarası yazılı kamulaştırma davası açılmış bulunduğundan;
Davalılar Sabri, Fatma, Mediha, Sevim, Metin, Şebnem ve Yalçın Güncan'ın maliki oldukları,davaya konu Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Deretepe Köyü, 778 parsel sayılı 4.388,00-m² yüzölçümlü taşınmazın 1.488,93-m².lik kısmı, aynı yer 779 parsel sayılı 6.760,00-m² yüzölçümlü taşınmazın 6.154,95-m².lik kısmı davacı idarece kamulaştırılmıştır.
Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir.
Husumeti Karayolları Genel Müdürlüğüne yönelteceklerdir.
Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıkları belgelemedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare tarafından tapuya tescil edilecektir.
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adınaT.C. Vakıflar Bankası E-5 İzmit Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirilmeleri 2942sayılı yasanın ( değişik 4650) 10. maddesi gereğince ilgililere duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR