URLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00820806
Şehir : İzmir / Urla
Semt-Mahalle : NAİPLİ MAH. / URLA
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 09.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
VATAN 09.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/35 Esas, 2018/37 Esas, 2018/39 Esas, 2018/41 Esas
Tebligat Konusu
:
Urla Naipli Urla Beleni 309 ada/12 parsel, Urla Naipli Urla Beleni 309 ada/15 parsel, Urla Naipli Urla Beleni 309 ada/32 parsel, Urla Naipli Yenice 296 ada/42 parsel
Tebligat Muhatabı
:
Ahmet GÖKBAYRAK, Mehmet Gazanfer ÇANKAYA, Sabahattin ÇAKMAK, Ayşe BİNATLI, Suna ÇELİKCAN, Gülberk ÇEŞİTLİ, Mehmet Hakan ÇELİKCAN

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
URLA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda isim ve soy isimleri yazılı davalılar aleyhine Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında: aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden 154 kV. (URLA -1- UZUNDERE) BRŞ.N -URLA-2 Enerji İletim Hattı için TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca alınan 19/01/2017 tarih ve 2-2 sayılı kamu yararı kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 08/02/2017 tarih ve 333 sayılı kararı ile onandığı, alınan bu kararlar ile taşınmazların bir kısmının kamulaştırılması ile bazılarının üzerinde irtifak hakkı tesisine karar verildiği belirtilmiş ve 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca, söz konusu taşınmazlarda tesis edilecek direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesi talep edilmiştir. A)İlgililerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,B)Bu tür davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltileceği,
C)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Urla Şubesi'ne yatırılacağı,
D) Davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan/tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiği,
E) Aşağıda adı geçen davalıların kendilerine bildirilecek tarih ve saatte yapılacak duruşmalara gelmedikleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu ilan olunur.

Dosya No Davalılar

2018/35 esas Ahmet GÖKBAYRAK
2018/37 esas Mehmet Gazanfer ÇANKAYA
2018/39 esas Sabahattin ÇAKMAK
2018/41 esas Ayşe BİNATLI, Suna ÇELİKCAN, Gülberk ÇEŞİTLİ,
Mehmet Hakan ÇELİKCAN

İLİ: İZMİR

Dosya No İlçesi Mah.Mevkii Ada-Parsel No İrtifak alanı Direk alanı

2018/35 E. Urla Naipli Urla Beleni 309 ada/12 parsel 1598,22m2 -----------
2018/37 E. Urla Naipli Urla Beleni 309 ada/15 parsel 3168,54m2 -----------
2018/39 E. Urla Naipli Urla Beleni 309 ada/32 parsel 1513,2m2 82,51 m2
2018/41 E. Urla Naipli Yenice 296 ada/42 parsel 211,57m2 ----------

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR