MUĞLA ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00818643
Şehir : Muğla / Ortaca
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 07.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNEYEGE HABER 08.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜ
Dosya Numarası
:
2018/116
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma tebliği
Tebligat Muhatabı
:
Ali Özcan mirasçıları

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/116
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muğla İli Dalaman İlçesi Elcik Mahallesi
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO : 1089 (İfrazen 1098)
VASFI : Göl Sahası
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.853,19 m2
KAMULAŞTIRILACAK
KISMIN YÜZÖLÇÜMÜ : 283,74 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Özcan mirasçıları
1-) SEFER ÖZCAN - TC.**********
2-) SEVİM AYDIN - TC.**********
3-) MEHMET ÖZCAN - TC.**********
4-) KEZİBAN ÇATAK - TC.**********
5-) AYŞE DAŞDEMİR - TC.**********
6-) SALİH ÖZCAN - TC.**********
7-) SAMİYE ÖZCAN - TC.**********
8-) FATMA ÖZDEN - TC.**********
9-) RAİF ABAY - TC.**********
10-) İBRAHİM ABAY - TC.**********
11-) FATMA TAŞKIN - TC.**********
12-) CELAL ABAY - TC.**********
13-) SAİT ABAY - TC.**********
14-) SADIKA DAŞDEMİR - TC.**********
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
MUĞLA İLİ DALAMAN ilçesi ELCİK KÖYÜ 1098 Parselde bulunan ve yukarıda köyü, parsel, malikler, malikler’in T.C Kimlik numaraları, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili maddelerince kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkının D.S.İ mülkiyetine sahip Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ortaca Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği taşınmazlar üzerinde bulunan takyidatların ve hakların kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 05/04/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR